Vẽ quả dừa khổng lồ để quảng cáo thu hút khách hàng mua sản phẩm

Nhà hàng hiện đang bán sản phẩm là Kem Dừa nhưng khách hàng lại không biết đến nhiều, vì thế nên muốn tạo ấn tường và cũng là có chỗ để cho khách hàng checkin. Nên nhà hàng đã làm một quả dừa không lồ để khách hàng có một cách nhìn nhận tốt hơn nhàm thu hút khách hàng từ phía xa.

Hỉnh ảnh chụp thực tế

Vẽ quả dừa khổng lồ để quảng cáo thu hút khách hàng mua sản phẩm 1

Vẽ quả dừa khổng lồ để quảng cáo thu hút khách hàng mua sản phẩm 2

Video