Phòng trưng bày: Tầng 4 - APEX HH2D - Toà nhà Xuân Mai Corp - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội