Sau khi đơn hàng của quý khách được xử lý, nhân viên của LEHAIS Art sẽ cung cấp mã vận đơn. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra lộ trình đơn hàng của bạn bằng cách gọi điện hoặc kiểm tra mã trên hệ thống của đơn vị vận chuyển.