Sau khi đơn hàng của khách hàng được xử lý, nhân viên của LEHAIS ART sẽ cung cấp mã vận đơn. Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra lộ trình đơn hàng của khách hàng bằng cách gọi điện hoặc kiểm tra mã trên hệ thống của đơn vị vận chuyển.