KHÓA HỌC

- Cơ bản: Hướng dẫn bạn về các kỹ thuật vẽ cơ bản như đường, hình, và ánh sáng để bạn có thể tự tin thể hiện ý tưởng của mình trên giấy. Giới thiệu về các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ mỹ thuật, từ màu sắc và hình dạng đến cấu trúc và cảm xúc. Hỗ trợ bạn phát triển phong cách cá nhân trong nghệ thuật và khám phá các phương tiện biểu hiện khác nhau.

1

Xem chi tiết >>>

 

- Nâng cao: Hướng dẫn bạn về các kỹ thuật vẽ phức tạp hơn, từ cảm nhận chi tiết đến sử dụng đồng tỉ và ánh sáng để tạo ra hiệu ứng chân thực. Giới thiệu về các khái niệm nghệ thuật sâu sắc hơn, bao gồm lý thuyết màu sắc, hình thức và ý nghĩa trong Nghệ Thuật. Hỗ trợ bạn tự do sáng tạo và phát triển phong cách cá nhân trong tác phẩm của mình.

1

Xem chi tiết >>>

 

- Chuyên sâu: Hướng dẫn bạn qua những kỹ thuật và sáng tạo tiên tiến trong nghệ thuật vẽ, từ chi tiết đến cách thể hiện ý tưởng sâu sắc. Phát triển tư duy nghệ thuật sâu rộng và khám phá cách thể hiện cá nhân qua tác phẩm nghệ thuật. Hỗ trợ bạn xác định và phát triển dòng sản phẩm cũng như xây dựng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực nghệ thuật.

1

Xem chi tiết >>>

 

- Thực hành chuyên sâu: Hướng dẫn bạn qua các bài thực hành về kỹ thuật vẽ nâng cao và phức tạp. Hỗ trợ bạn trong việc phát triển và hoàn thiện dự án nghệ thuật cá nhân hoặc nhóm. Phát triển khả năng xây dựng phong cách riêng và thương hiệu nghệ sĩ.

1

Xem chi tiết >>>

 

- Thực hành giải trí thư giãn: Hướng dẫn bạn thể hiện sự sáng tạo và giải trí thông qua việc vẽ, mang lại trải nghiệm thư giãn và niềm vui. Phát triển khả năng tạo nên tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa và mang tính chất giải trí. Khuyến khích sự tự do sáng tạo và thể hiện bản thân qua nghệ thuật.

1

Xem chi tiết >>>

 

LỊCH HỌC

- Cơ bản: Giờ 18:00 - 20:00. Thứ 2 đến thứ 3 hàng tuần

- Nâng cao: Giờ 18:00 - 20:00. Thứ 4 đến thứ 5 hàng tuần

- Chuyên sau: Giờ 18:00 - 20:00. Thứ 6 đến thứ 7 hàng tuần

- Thực hành chuyên sau: Giờ 08:00 - 10:00. Sáng chủ nhật hàng tuần

- Giải trí thư giãn:  Giờ 14:00 - 16:00. Chiều chủ nhật hàng tuần

 

HỌC PHÍ

- Cơ bản: 120.000đ/ 8 Buổi/Tháng/Khóa

- Nâng cao: 150.000đ/ 8 Buổi/Tháng/Khóa

- Chuyên sau: 180.000đ/ 8 Buổi/Tháng/Khóa

- Thực hành chuyên sau: 250.000đ/ 4 Buổi/Tháng/Khóa

- Giải trí thư giãn: 250.000đ/ 4 Buổi/Tháng/Khóa

 

Chú ý về việc thanh toán học phí:

– Học phí sẽ được thu từ ngày 1 đến ngày 10 đầu Tháng/Khóa

– Thanh toán bằng chuyển khoản 

– Học phí chỉ áp dụng và có giá trị trong một Tháng/Khóa

– Không hoàn tiền nếu học viên không đi học đủ số buổi học đã đăng ký trong khóa học. Trừ những trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh… sẽ được hoàn trả sau khi quyết toán.