Tranh được vẽ bằng tay 100%, đảm bảo đúng chất lượng về giá trị vật chất và chất lương về trí tuệ.

  • Tranh sáng tác: Sản phẩm có giấy bảo hành và giấy chứng nhận tác giả cho từng sản phẩm.
  • Tranh sao chép: Sản phẩm có giấy bảo hành cho từng sản phẩm.

Phiếu bảo hành

Chính hãng

 

Giấy chứng nhận

Chính hãng