MK1LHAR

Mã số: MK1LHAR

 

  MK2LHAR

Mã số: MK2LHAR

 

MK3LHAR

Mã số: MK3LHAR

 

MK4LHAR

Mã số: MK4LHAR

 

MK5LHAR

Mã số: MK5LHAR

 

MK6LHAR

Mã số: MK6LHAR

 

MK7LHAR

Mã số: MK7LHAR

 

MK8LHAR

Mã số: MK8LHAR

 

MK9LHAR

Mã số: MK9LHAR

 

MK10LHAR

Mã số: MK10LHAR

Hiện nay chúng tôi 2 hình thức đặt khung cho quý khách lựa chọn:

- Quý khách tự chọn mã khung và tự đặt khung tranh.

- Thuê nhân viên LEHAIS ART sẽ đặt khung tranh. 

 

Lưu ý: 

+ Quý khách tự chọn mã khung và tự đặt khung sẽ không mất thêm chi phí phát.

+Thuê nhân viên LEHAIS ART sẽ đặt khung tranh cho quý khách, ngoài chi phí đặt khung quý khách sẽ mất thêm chi phí phát sinh cho nhân viên. 

+ Chi phí phát sinh sẽ phụ thuộc vào yêu cầu đơn hàng của quý khách.

Mọi thắc mắc quý khách liện hệ cho chúng tôi để được tư vấn!