Thiết kế mẫu vẽ tranh tường 3D phong Gym FLAMES FITNESS

Với nhu cầu của chủ phòng gym là muốn thiết kế lại mẫu vẽ tranh tường mới, nhưng vẫn là nội dung và nhân vật cũ để cho đội ngũ hoạ sĩ thi công vẽ lại. Nắm được yêu cầu đó hoạ sĩ thiết thiết kế chúng tôi đã tìm hình ảnh và thiết kế lại theo đúng yêu cầu của khách hàng. 

Thiết kế mẫu vẽ tranh tường 3D phong Gym FLAMES FITNESS 1

(Hình ảnh trước khi chưa thiết kế mẫu chất lượng và hợp lý)

 

Thiết kế mẫu vẽ tranh tường 3D phong Gym FLAMES FITNESS 2

(Hình ảnh sau khi thiết kế)

Các bạn xem với mẫu thiết kế này của hoaj sĩ thiết kế chúng tôi có hợp lý không? Hãy cho chúng tôi biết dưới bình luận nhé!