Những chậu cây nhỏ xinh lung linh sắc hồng trong một bức tranh tường phố cổ